Tag Archives: ks kardinal stick

ks kardinal stick ที่สุดของวงการ แรงตลอดกาลกับ พอตใช้แล้วทิ้ง ที่ดีที่สุด

ks kardinal stick เปิดตัวมาด้วยชื่อ ก็รู้แล้วว่าโด่งดัง [...] [...]