Tag Archives: หัว relx

หัว relx ทุกอย่างย่อมมีเรื่องราวสุดจะ classic และเริ่มจากศูนย์เสมอ รุ่น relx zero

หัว relx แค่ขึ้นต้นมาก็รู้แล้ว ว่าของคู่กายคู่ใจอุปกรณ์ [...] [...]